Kayseri Tabip Odası'ndan Covid-19 Aşı Kurulu Duyurusu

Covid-19 salgını, tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi ve şehrimizi ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir. Salgın, bireyleri hasta etmesi ve kimilerinin ölümüne yol açmasının yanında, tüm toplumu sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak sarsmaktadır.

Kayseri Tabip Odası'ndan Covid-19 Aşı Kurulu Duyurusu
08 Ocak 2021 - 19:07
Bununla birlikte, insanların hastalanmasını ve ölmesini önlemek ve salgının yatışmasını sağlamak için dünyada ve ülkemizde geliştirilen aşılara ilişkin olarak giderek artmakta olan bilgi kirliliği de halkın sağlığını önemli ölçüde tehdit etme potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın organizasyonuyla yürütülecek olan Covid-19 aşılarının uygulamasına ilişkin zaman zaman hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve halkımızın zihninde sorular belirmektedir.
Bilgi kirliliğinin azaltılması ve halkın sağlığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi, salgınla mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bunu bir görev bilen Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu, bu konuda yetkin bilim insanlarından oluşan bir Covid-19 Aşı Kurulu kurulmasını kararlaştırmıştır. 
Kayseri Tabip Odası’nın kurumsal kimliği altında, kurul üyesi bilim insanlarının gönüllü katkıları ile ve resmi makamlarla işbirliği içerisinde çalışmak üzere kurulan bu kurul, öncelikle dünyada ve ülkemizde üretilen Covid-19 aşılarına ilişkin gelişmeleri takip ederek bilimsel veriler ışığında meslektaşlarımıza ve halkımıza yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacaktır. Ayrıca, Kayseri Tabip Odası’nın ilimizde aşıların uygulama süreçlerinin izlenmesi, olması muhtemel bazı aksaklıkların önlenmesi ve giderilmesine yönelik etkinliklerinde Tabip Odası Yönetim Kurulu’na bilimsel danışmanlık yapacaktır. 
Kurulun Kayseri Tabip Odası dışında hiçbir resmi ve gayrı resmi kurumla bağı yoktur. Kurul, Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun ve Covid-19 Aşı Kurulu’na üye bilim insanlarının ülke ve millet sevgisinin bir tezahürü olarak doğmuştur; buna uygun olarak hiçbir şahısla, şirketle ve kurumla çıkar ilişkisi veya çatışması içinde bulunmayacak, halkın sağlığına ve bilimsel bilgiye sadakat içerisinde çalışacaktır. 
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


Kurul Üyeleri:
●    Prof. Dr. AYKUT ÖZDARENDELİ 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü
●    Prof. Dr. AYŞEGÜL ULU KILIÇ 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim  Dalı Öğretim Üyesi
●    Doç. Dr. ZAFER SEZER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdürü
●    Doç. Dr. M. İLHAN ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı
●    Dr. Öğretim Üyesi BENHUR ÇETİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum